jednota-logo

Kontakty

COOP Praha-západ,družstvo

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl DrXCIX, vložka 485

Sídlo:

Malešická 16a
130 00 Praha 3
Česká republika

IČO: 00031828
DIČ: CZ00031828

předseda družstva a personální oddělení 284 860 386
místopředseda družstva
vedoucí odd. obchodně-provozního 284860377
vedoucí odd. správy majetku 284 860 387